LO-leder Gerd Kristiansen går langt i sin antydning av at samfunnet ville vært bedre tjent med et sterkere LO Finans.  Hun mener LO Finans må brette opp ermene og sørge for at LO får sin rettmessige plass i finanssektoren.

Selv om finansnæringen står for en helt annen måte å organisere sitt arbeidsliv på enn det LO forfekter, mener Gerd Kristiansen at Norges største arbeidstakerorganisasjon har noe der å gjøre.

Vi må stå på for de verdiene LO står for, og som innebærer at vårt samfunn er tjent med mindre forskjeller enn det finanssektoren står for i dag.

Les mer om hva FriFagbevegelse skriver om saken her.