Postkom vil følge denne saken tett,  jf  leder i Posthornet nr 8 – 2011. Dette blir en viktig sak for forbundets medlemmer og også for oss i finansdelen. Postkontorene er en viktig kanal for salg av våre tjenester.