Opptak av hele finanskonferensen tirsdag 26. januar 2016: