LO Finans har avgitt sitt svar på vegne av kretsen 14.12.2012, kopi av svaret kan du få fra lokal tillitsvalgt eller kretskontoret.

Forbundsstyret skal behandle og ta stilling til høringsuttalelsene allerede 23.januar. Resultatet av denne behandlingen danner grunnlaget for forhandlingene som etter planen skal gjennomføres innen 13.februar.

Medlemmene skal ta stilling til sammenslutningen gjennom uravstemning med svarfrist 12.4.2013.