I Aktuell.no legger Postkom skylda på krefter i Norsk transportarbeiderforbund for bruddet.

Mer stoff finner du på nettsidene til Postkom.no, Aktuell.no og Forbundsalliansen.no. Bruddet medfører at Postkom må vurdere alternative veivalg. På Landsstyremøtet gav LO Finans klart uttrykk for at nye valg må vurderes fortløpende, vi har ikke tid til hvileskjær. Kontaktperson Viktor.