Nytt storforbund, Forbundsalliansen, blir ikke videreført, forhandlingene er avsluttet. Vi viser til nettsidene til Forbundsalliansen og Postkom samt Aktuell.no  for mer informasjon. Det skal være et møte i forbundet 27.2.2013 for å gå dypere inn i årsakene til hvorfor resultatet ble et brudd. Kontaktperson kretskontoret Viktor