Forbundsalliansen slutt

15. februar 2013

Nytt storforbund, Forbundsalliansen, blir ikke videreført, forhandlingene er avsluttet. Vi viser til nettsidene til Forbundsalliansen og Postkom samt Aktuell.no  for mer informasjon. Det skal være et møte i forbundet 27.2.2013 for å gå dypere inn i årsakene til hvorfor resultatet ble et brudd. Kontaktperson kretskontoret Viktor