LOs representantskap vedtok at årets oppgjør skal være forbundsvise.

På LOs nettside, www.lo.no finner du tariffpolitske uttalelser og fremdrift i de forbundsvise forhandlingene.  Så følg med.