Norsk Transportarbeiderforbund har orientert sine tillitsvalgte om at de ikke ønsker å bli en del av det nye storforbundet Forbundsalliansen.  Dermed synes det som om drømmene om et nytt storforbund innenfor LO er knust for denne gang. 

Les mer om sammenbruddet her

Forbundslederne i de fire LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Industri- og Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund og Postkom ble aldri helt enige i forhandlingene om et nytt storforbund.  Forbundsalliansen skulle bli det nest største forbundet i LO med ca 130.000 medlemmer.  Nå tyder alt på at de går hver til sitt etter at forhandlingene spakk 14. februar 2013.