Forhandlingene i år dreier seg om både lønn, tekst (rettigheter) og pensjon. Hvilken vinkling saken får mot pensjonsspørsmålet er ikke avklart. Våre krav er skrevet og oversendt forhandlingsleder i LO. Vårt blad som snart utkommer vil ha en leder rundt lønnsforhandlingene. Uansett utgangspunkt, vi er den eneste fagforeningen som krever sentrale forhandlinger på oppgjørene eller forhandlingsrett på lokale lønnsforhandlinger. Vi er på ingen måte lønnslederne i Norge. Og hva med lokale medlemsmøter utover våren så kan vi ta opp lønnsspørsmålet til diskusjon. Så følg med.