Forhandlingene med FA, arbeidsgiverforeningen starter opp mandag 9.1.2012. Forhandlingene føres av forbundene med ledelse av Sundnes fra LO.