Forhandlingene har stoppet opp og starter opp igjen på nyåret 2015. LO Finans sine krav ligger fortsatt på bordet. Kontaktperson V Sæther.