Forhandlingene startet i går med presentasjon av partenes krav. Forhandlingene starter opp i dag kl 1200. Trine Lise Sundnes fra LO leder våre forhandlinger. Kommer tilbake så snart resultater foreligger. For LO Finans møter Viktor Sæther.

status 11.1.2012

Forhandlingene 10.1.2012 ente med noen avklaringer og hvilke punkter som det skal arbeides videre med. LO går ikke inn på noen konfliktavgrensningsavtale som reduserer streikeretten.

Nytt møte i dag mandag 17.1. kl 1200 hos FA. Avventer innspill fra arbeidsgiverforeningen.

Status 17.1.2012

Ingen enighet oppnådd, det henger spesielt på frikretsen og størrelsen på den. Nytt møte til uka. Det er kontakt mellom forhandlingslederne for å se på formuleringer som kan løse opp «knuten» uten å begrense streikeretten.

 Status forhandlinger januar måned.

Nye forhandlinger starter opp 30.1.2012 hos FA. Finansnærings Arbeidsgiverforening