Jf  nettets fellesnyheter.

Forhandlingene startet opp 24.4 og fortsetter i dag 25.4.2013. Astrid Waaler er LO Finans Postkom sin representant i forhandlingsgruppen.