Forhandlingene starter opp i uke 50 med et oppstartmøte mandag 12.12.2011. Forhandlingene inkluderer også et nytt normeringssystem. LO Finans vil videreføre sin lønnsprofil fra forhandlingene med FA til de lokale forhandlingene som nå starter opp. Stikkord som  likelønn, lavtlønn og kvinnelønn er kjent fra de mange medlemmsmøtene i  år. Et viktig element er innføring av minstelønn, hvor på 30 tallet på lønnsstigen vi ender er et resultat av forhandlinger.  Viktor