HK Finans Bank 1 og ledelsen i Bank1 Oslo AS er i gang med forhandlinger om ny bedriftsavtale som skal gjelde fra 1. januar 2011.

HK Finans Bank 1 har levert følgende liste over saker som ønskes drøftet med ledelsen, og som ønskes ført inn i den nye avtalen:

 • Livsfasepolitikk
 • Helseforsikring
 • Velferdspermisjoner
 • Betaling for spisepauser i spesielle situasjoner
 • Kortere arbeidstid i julen
 • Endring i lønnskatagoriene
 • Tillegg for medlemmer som har stått stille på samme lønnstrinn i 3 år
 • Tillegg for autorisasjon og godkjenningsordninger
 • Tidspunkt for medarbeidersamtaler
 • Lønnsjusteringer fremlegges for tillitsvalgte
 • Kompensasjon for fungering i høyere stilling
 • Kompensasjon for spesielle oppgaver
 • Kompensasjon for reisetid
 • Opplæring i arbeidstiden

Forhandlingene finner sted i månedsskiftet november/desember 2010.