Da er vi i gang med parallelle forhandlinger. Kravene er overlevert og partene arbeider videre med kravene til både Hovedavtalen og Sentralavtalen. Neste møte er kommende onsdag.