LO Finans oversender i disse dager kravene til årets tariffoppgjør til Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA).  Forhandlingene vil i hovedsak finne sted 19. – 20. april og 25. – 27. april 2012.

Både LO Finans og FA har nå nedsatt sine forhandlingsdelegasjoner.

Forhandlingsdelegasjonen fra LO Finans vil bestå av:

Trine Lise Sundnes, LO
Dagfinn Lund, LO
Pål Nordby, Handel og Kontor i Norge
Knut Bekkevold, HK Finans
Vigdis Rekdahl, HK Finans
Viktor Sæther, LO Finans Postkom
Håvard Sivertsen, Postkom

Forhandlingsdelegasjonen fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) vil bestå av:

Jan Asker
Bjørn Smørås
Ole Christian Solberg
Eldar Kjendlie
Per-Espen Magnussen
Astrid Holm
Lars Kåre Smith
+ administrasjonen i FA

Arbeidstvistloven sier at straks forhandlingene brytes, skal riksmekler Kari Gjesteby orienteres.  Riksmekler har da to dager på seg til å nedlegge forbud mot arbeidsstans.

Deretter må mekling pågå i minst ti dager før en av partene kan kreve den brutt.

Brytes meklingen, kan riksmekler kreve at meklingen fortsetter i ytterligere fire dager før streik eller lockout iverksettes.