I dag, torsdag 19. april 2012, møttes LO Finans og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) til forhandlingsstart om årets hovedoppgjør for finansansatte.

LO Finans og Finansforbundet vil også i år gjennomføre paralelle forhandlinger mot FA i hovedoppgjøret.

Hovedkravene ble i dag overlevert til FA, og det forventes at nyheter i  forhandlingene først vil komme i neste uke.  Nettsiden til HK Finans vil selvsagt følge hele oppgjøret, og nyheter vil bli lagt ut så snart disse frigis av Riksmekler.

Hovedkravene til LO Finans er kjøpekraftforbedring, lav- og likelønnsprofil, ubekvemstillegg og lokal forhandlingsrett.

Dagens forhandlingsutvalg besto av:

Dagfinn Lund, LO
Ellen Horneland, LO
Torbjørn Brox Webber, Handel og Kontor
Knut Bekkevold, HK Finans
Vigdis Rekdahl, HK Finans
Håvard Sivertsen, Postkom
Viktor Sæther, LO Finans Postkom