LO, Postkom og HK (LO Finans) har i dag startet forhandlingene med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) om hovedtariffoppgjøret for finansansatte.

LO Finans og Finansforbundet forhandler parallelt mot FA i oppgjøret, som gjelder Postkoms medlemmer i finanssektoren, dvs DNB, Nets og Mirror Accounting. Oppgjøret inngår ikke i Spekterområdet.

LO krever kjøpkraftsforbedring, lav- og likelønnsprofil, økte ubekvemstillegg og lokal forhandlingsrett.

LOs forhandlingsutvalg består av:

Trine Lise Sundnes, forhandlingsleder
Dagfinn Lund, LO
Ellen Horneland, LO
Håvard Sivertsen, Postkom
Viktor Sæter, LO Finans Postkom
Torbjørn Brox Webber, HK
Knut Bekkevold, HK Finans
Vigdis Rekdahl, HK Finans