Penger 5Tarifforhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om Sentralavtalen starter 23. april klokken 14.00.  Det er satt av til sammen 6 dager til forhandlingene som etter planen skal avsluttes 30. april.  Forhandlingene skjer samordnet i regi av LO under paraplyen LO Finans, og omfatter medlemmer både i Handel og Kontor i Norge og Postkom.  Forhandlingsleder er Tor-Arne Solbakken fra LO.

For å sikre en rettferdig lønnsfordeling for alle medlemmer, vil LO Finans jobbe for at det skal gis mer i sentrale tillegg, framfor lokale tillegg som fordeles av ledelsen individuelt.  Viktig i dette oppgjøret blir det også å sikre de ansattes medbestemmelse over pensjonsordningene.

LO Finans jobber også for at tariffavtalen skal få en utvidet omfangsparagraf, som skal gjøre det mulig at tariffavtalen kan omfattes av flere i fremtiden enn hva den gjør i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.  

Våre medlemmer er opptatt av ha en pensjon leve av, en arbeidstid leve med, og en lønn leve av.  Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for sikre en
god balanse mellom arbeidsliv og fritid.  Medlemmene i LO Finans skal ha sin andel av verdiskaprningen.