Hk Finans sammen med LO og FALO i DnB NOR starter årets forhandlinger med Finansnæringen Arbeidsgiverforening (FA) onsdag 28 april.

Det satt av 3 dager med forhandlinger. Det blir paralelle forhandlinger med Finansforbundet. Det betyr at vi skal være ferdig samtidig.

Vi kommer med informasjon så fort det skjer det noe i forhandlingene.