Nye priser fra 1.1.2013. Grunnen er økning i prisen for noen av elementene i Forsikringspakke 1 og regulering av Folketrygdens Grunnbeløp (G).

Forsikringspakke 1, kr 130,- pr måned for yrkesaktive medlemmer

Forsikrigspakke 2, kr 415,- pr måned for yrkesaktive medlemmer