Forsikringspakke 1 (obligatorisk) heves med kr 5,- fra 1.1.2014. Ny månedlig forsikring blir kr 135,-.