Nå skal tjenestepesjonene tilpasses pensjonsreformen. De nye ordningene betegnes som forsikringsbaserte. LO har fått våre innspill til nye ordninger. Det viktigste er å forhandle fram forhandlingsrett og gode overgangsordninger. Forhandlingsrett får vi bare hvis LO tar det opp sentralt som et hovedkrav under kommende hovedforhandlinger. Les mer i www.srbeidslivet.no eller nettside til LO.