Årsmøtet holdes TORSDAG 26.mars 2015 fra kl 1600 sted Bjørvika.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Årsmøtet er et represetantativ årsmøte med valgte representanter med stemmerett. Alle medlemmer kan stille med talerett.

Eventuelle spørsmål, ta kontakt med Kretskontoret.