Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen 1.april hvert år, med 2 måneders varsel.

Årsmøtet holdes TORSDAG 10.MARS 2016 FRA KL 1600 STED BJØRVIKA PO OSLO

Forslag til saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Det skal også holdes ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter ordinært årsmøte for valg av representanter til Landsmøte i september 2016.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med talerett.

Påmelding kan sendes direkte til kretsstyret.

For kretsstyret Viktor Sæther og Astrid Waaler.