Vi gleder oss over dekningen av Finansdagen ipå Intranett i DNB. Finansdagen har gitt oss en fin ramme til neste oppgave, en vervekampanje i Bjørvika fredag 31.1.2014 kl 1100 – 1300. Klipp fra finansdagen vil bli vist på storskjerm ved siden av våre blader og brosjyrer samt en liten gave til alle som kommer innom. Vi har et klart budskap å selge. LO Finans får også førstesiden på intranettet i DNB på fredag. La oss vise vårt klare budskap, LO Finans er opptatt av finansnæringen.

Vi ses eller blogger på fredag.