Stor oppmerksomhet rundt vår kampanje fredag 31.1.2014. En del esker med bærebagger bokstavelig forsvant.

Intranettartikkelen skapte også stor oppslutning og mange kommentarer. Vi er en tydelig forening med basis i våre kjerneverdier. Lønn står sentralt for mange.

Vi er åpen for lokale kampanker, så ta kontakt med kretskontoret.