Fremtiden til LO Finans sto på dagsorden da arbeidsutvalgene i de to fagforeningene HK Finans og LO Finans Postkom møttes på Hamar 17. januar 2013. 

Påtroppende forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Trine Lise Sundnes, var også tilstede på møtet. 

Fremtiden sto på dagsorden fordi LO Finans Postkom er i forhandlinger med det planlagte storforbundet Forbundsalliansen.  LO Finans Postkom ønsker å bli med Postkom inn i det nye forbundet, mens HK Finans fortsatt ønsker å være tilknyttet Handel og Kontor i Norge.  Forbundsalliansen vil i løpet av sommeren 2013 sannsynlig bli en realitet, dersom Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Industri og Energi og Postkom blir enige om dannelsen.  Disse forbundene vil tilsammen utgjøre det nye storforbundet Forbundsalliansen. 

Både HK Finans og LO Finans Postkom var enige om at man må stå sammen dersom man skal lykkes med å danne et seriøst alternativ til Finansforbundet innenfor LO.  Det var også stor enighet om at det meste er på plass med tanke på å ta denne kampen.  Navnet LO Finans er på plass, nettsider er på plass, medlemsblad er på plass, sosiale media er på plass, men det gjenstående er at foreningene må enes om hvilket forbund man skal tilhøre.  Slik situasjonen er i dag, finnes det 3 seriøse alternativer, nemlig medlemskap i Handel og Kontor i Norge, medlemskap i Forbundsalliansen eller å starte et eget forbund for finans med navnet LO Finans.

HK Finans er den største foreningen i samarbeidet med ca 1500 medlemmer, mens LO Finans Postkom har ca 540 medlemmer.   Finansforbundet har ca 39000 medlemmer.

Påtroppende forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Trine-Lise Sundnes, lovet å gjennomføre en analyse av hvor mange finansansatte det kan være innenfor LO i dag.  Resultatet av analysen vil bli fremlagt etter sommerferien i 2013.  På dette tidspunktet bør også LO Finans Postkom ha bestemt seg om de ønsker å bli med i Forbundsalliansen eller ikke.