Styret i HK Finans Bank 1 tatt ut følgende ansatte i Bank1 Oslo Akershus AS til frikrets ved en eventuell streik fra 7. juni 2011.

Torbjørn Vik, administrerende direktør
Ottar Karbøl, viseadministrerende direktør
Kåre Johan Osen, direktør PM
Monica Hoff Mathisen, direktør BM
Geir Egil Bolstad, direktør Forretningsstøtte
Gudrun Michelsen, direktør Risiko
Jan Tønnesen, IT
Nina Høibråten Buer, økonomi
Eva Rahman, valuta/renter
Thomas Borch Myhre, kapital
Narve Holen, oppgjør/internasjonal betalingsformidling

Uttak i frikrets betyr at disse personene kan arbeide som vanlig ved en eventuell streik.