• Økonomisk ramme for lønnsvurderingen er 1,5% av lønnsgrunnlaget pr 1.7.2011
  • Lønnsvurderingen skal være ferdig innen 31.10.2011
  • Nødvendig listemateriell sendes ut fra HR til lederne  i månedskiftet juli/august
  • Lønnsvurdering vektlegges dyktighet, særlige kvalifikasjoner og utdanning
  • Det skal avholdes lønnssamtaler for alle innen tariffavtalen

Kontakt tillitsvalgte hvis du lurer på lønnsvurderingen.   18.7.2011 Viktor