Postkom har bevilget kr 100.000,- til gjenreising av Utøya gjennom AUFs 22 juli-fond. Utøya skal også i framtiden være en møteplass for demokratibygging og fagligpolitisk aktivitet blant ungdom. 30.8. Viktor