Knut Bekkevold ble gjenvalgt som leder da HK Finans Sparebank1 Gruppen avholdt sitt årsmøte i Hammersborggata 2 i Oslo den 31. januar 2012. HK Finans Sparebank 1 Gruppen er den største klubben i HK Finans avd 8.  Med seg i styret fikk han Pia Sandberg som sekretær.  Pia Sandberg ble også valgt inn i klubbens arbeidsutvalg.