HK Finans tillitsvalgte fra hele landet var samlet til kurs på Scandic Oslo Airport Hotel 8. – 9. mai 2012.  Temaet var nedbemanning, målinger og fast lønn. 

 

Det er tydelig at HK Finans går grundig til verks når det gjelder skolering av sine tillitsvalgte.  Målinger av ymse slag preger hverdagen for mange finansansatte, og det er greit for de tillitsvalgte å være klar over hva ledelsen egentlig har anledning til å måle. 

Skolering på disse områdene er veldig viktig, sier leder i HK Finans Knut Bekkevold.  De tillitsvalgte må settes i stand til å møte nye utfordringer. 

I vinter fikk vi for første gang se hvordan karaktersetting på finansansatte ble brukt til nedbemanning i banknæringen.  Det gjelder å ikke bli tatt på senga når ledelsen i bankene stadig finner nye metoder å måle sine medarbeidere på. 

Nye amerikanske metoder å måle medarbeidere på er ofte ikke tilpasset norske forhold.  Derfor vil det være viktig at de tillitsvalgte kjenner til dette på forhånd.  Målesystemet Maze er innført i flere banker innenfor Sparebank1 systemet.  Foreløpig har de fleste bare positive ting å si om systemet, og for mange kan slike målinger være stimulerende for mersalg og effektivitet. Det skumle er at systemet også kan brukes til å overvåke medarbeidernes adferd.  

HK Finans er av den oppfatning at karaktersetting på medarbeiderne er negativt.  På kurset fikk deltakerne se flere varianter av karaktersetting, og det ble presentert flere eksempler på at banker har benyttet slike systemer på en negativ måte. 

Nestleder i HK Finans, Vigdis Rekdahl, gjorde en fremragende jobb som kursleder, og kunne øse av sin kunnskap om fusjoner mellom banker og konsekvensene de ansatte kommer opp i som følge av dette.  Det er viktig at de tillitsvalgte kjenner til hvilke muligheter som er tilstede i slike situasjoner, og hun kom også inn på spesialløsninger og oppsetting av sluttpakker for de som blir overtallige i slike prosesser.

Alt i alt var dette et svært lærerikt kurs for deltakerne.