Fra mandag 27. august 2012 vil HK Finans Bank 1 og klubbleder Dordi Formoe være på plass i nytt klubbkontor i Youngstorget 5.   Det nye klubbkontoret ligger i 7. etasje.  Nytt internpostnummer blir 424.