HK Finans Bank 1 ser på det som nødvendig å ha skolerte klubbkontakter på de forskjellige avdelingene i banken.  Klubben arrangerer derfor en årlig klubbkontaktkonferanse, der klubbkontaktene får nødvendig opplæring.  I år gikk denne konferansen på Color Fantasy til Kiel.

Klubbkontaktene fikk en grundig gjennomgang av ny folketrygd, pensjonssystemer og informasjon om bankens pensjonsordninger.  Judith og Arve Heibo fra Sparebank1 sto for informasjonen.

I tillegg fikk deltakerne en grundig gjennomgang av klubbkontaktenes rolle, slik at ingen skal være i tvil om hvordan man skal forholde seg til denne rollen. 

Gruppearbeid er selvsagt også en viktig del av disse konferansene, og for ikke å glemme sosialt samvær med hyggelige mennesker.  Alt i alt ble dette en riktig morsom og lærerik konferanse.

Glade kursdeltakere fra HK Finans Bank 1.

 

Judith og Arve sto for opplæringen om pensjon.