Årsmøtet i HK Finans avdeling 8 vedtok onsdag 6. mars enstemmig å endre navnet på foreningen til LO Finans HK.  Navneendringen skal også gjelde for alle klubber som er underlagt foreningen, men endrer ikke organisasjonstilhørigheten til Handel og Kontor i Norge.

Forslaget om navneendring kom fra HK Finans SR-Bank og ble framsatt av Tor Ege.  Et nesten identisk forslag ble forkastet ved forrige årsmøte, men denne gangen gikk forslaget enstemmig gjennom.  Dette innebærer at HK finans avdeling 8 endrer navn til LO Finans HK med øyeblikkelig virkning.

Værre gikk det med forslaget til prinsipputtalelsen om pensjon, som kom fra HK Finans Bank 1 og ble framsatt av Dordi Formoe.  Forslaget lød som følger:  «HK Finans vil at alle skal sikres minst like høyt pensjonsnivå som i dag, og krever at pensjonsordningene skal inn i tariffavtalen».  Et noe usikkert årsmøte valgte tilslutt å gå inn for å endre forslaget til «HK Finans krever at pensjonsordningene skal inn i tariffavtalene».  Det sistnevnte forslaget ble enstemmig vedtatt.

HK Finans Bank 1 hadde også sendt inn et forslag om vurdering av organisasjonstilhørighet som ble framsatt av Jan Grenaker.  Forslaget lød:  HK Finans bank 1 ønsker et eget forbund for finans innenfor LO, og vil at HK Finans avdeling 8 skal utrede mulighetene for dette innen 1. oktober 2013″.  Etter adskillig lobbyvirksomhet og advarsler fra leder Knut Bekkevold ble forslaget nedstemt mot 10 stemmer.

 

 

Dordi Formoe

 

Jan Grenaker