Arbeidsutvalget i HK Finans avd 8 har i det siste brukt mye tid på forberedelsene ti Landsmøtet i Handel og Kontor i Norge, som finner sted 15. – 19. september 2012 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. 

Den viktigste saken for HK Finans på dette landsmøtet blir å få senket taket på kontingenten.

Handel og Kontor har fire landsomfattende avdelinger. Disse er Foreningen for luftfart og reiseliv, Vin og brennevinfunksjonærenes forening, HK Finans og Fiskarorganisasjonenes funksjonærforening. Tilsammen utgjør disse sammeslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA).  SLA regnes av mange som den 8. regionen i Handel og Kontor i Norge.

HK Finans avd 8 fremmer sine saker gjennom SLA, og har 7 representanter på landsmøtet.  Disse er Knut Bekkevold, Vigdis Nybøle Rekdahl, Ole Salomonsen, Elin Struperud, Jan Grenaker, Tor Ege og Kim Jelle. 

Det har kommet en mengde forslag til landsmøtet, og SLA hadde i forrige uke en samling for landsmøtedeltakerne på Quality Hotel Olavsgaard, der det foruten gjennomgang av landsmøtesakene ble trent både på opptreden fra talerstol med video-opptak og generell landsmøteteknikk. 

Årets landsmøte i Handel og Kontor i Norge blir gjennomført digitalt, dvs at alle delegatene skal avgi stemmer via en IPad som utleveres på landsmøtet.  Denne nyvinningen vil spesielt bli svært tidsbesparende ved stemmegivning osv.

 Les mer om landsmøteforslagene her.

Nedenfor ser du et bilde av landsmøtedelegatene til HK Finans.  Kim Jelle og Jan Grenaker var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vigdis Nybøle Rekdahl, Tor Ege, Ole Salomonsen, Elin Struperud og Knut Bekkevold