HK Finans har gjennom samarbeidet av landsomfattende foreninger (SLA) i Handel og Kontor,  fremmet forslag om lavere tak på kontingenten.  Forslaget fikk enstemmig tilslutning fra SLA, som dermed sender forslaget videre til Landsmøtet i Handel og Kontor i Norge.   

Forslaget går på at taket settes ved en månedslønn på kr 25.000,-, og betyr i praksis at maksimal fagforeningskontingent vil bli på kr 451,-.

Forslaget vil gi HK Finans større muligheter til å øke medlemsmassen, samt å være prismessig mer på linje med konkurrerende organisasjoner i tiden fremover. 
HK Finans tror at et lavere tak på kontingenten vil føre til at flere bankansatte vil velge vår organisasjon framfor konkurrerende organisasjoner utenfor LO.   Forslaget kommer opp på Landsamøtet i Handel og Kontor i Norge 15. – 19. september 2012.