HK Finans lanserer nå sin egen APP, og blir først i Handel og Kontor i Norge med å ta i bruk slik teknologi.  Applikasjonen lanseres både for Apple og Android, og ligger klar for nedlastning i begge systemene nå.

Leder Knut Bekkevold i HK Finans synes det er morsomt at den nye APPen endelig er på plass.  Vi har jobbet med dette prosjektet en måneds tid, sier Knut Bekkevold, som tror at kampen om medlemmene i fremtiden vil ligge på informasjonssiden.

Den nye APPen inneholder nyheter fra HK Finans, innmeldingsskjema og lovverk, og leder Knut Bekkevold i HK Finans håper dette er noe som slår godt an blant medlemmene.  Dette viser at HK Finans i høyeste grad satser nytt og markedsrettet.  Han tror også at dette kan føre til flere medlemmer vil velge HK Finans som alternativ fremover.

HK Finans er på hugget om dagen, og dette er ett av virkemidlene som skal gjøre HK Finans bedre kjent blant finansansatte.
Nå kan du melde deg inn i HK Finans ved å bruke denne APPen, som selvfølgelig kan lastes ned gratis.