HK Finans sender i disse dager ut en e-post til sine medlemmer, der disse oppfordres til å svare på noen spørsmål om hva de mener om foreningens arbeid og avtaler. Våren 2012 skal nemlig HK Finans sammen med LO Finans krets Postkom forhandle med  FA om en ny Sentralavtale.  HK Finans ønsker å ha medlemmene på lag, og håper derfor at alle tar seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen, der det bl.a blir reist spørsmål om det kan være interessant med alternativ arbeidstid.  Det blir også reist spørsmål om det kan være aktuelt å heve fagforeningskontingenten for å få innført en kollektiv advokatforsikring.  Svarene blir selvsagt behandlet anonymt.