For en tid siden åpnet DNB som første bank i Norge et døgnåpent kundesenter.  Nå kan turen ha kommet til Sparebank1-alliansen, og det kan derfor være på sin plass å komme med noen kommentarer om hva HK Finans mener om dette.

I redselen for ikke å være best i klassen, har nå også Sparebank1-alliansen nedsatt en prosjektgruppe som skal se på muligheten for et felles døgnåpent kundesenter i alliansen.  Et resultat av prosjektgruppens arbeid vil garantert konkludere med at et slikt kundesenter er helt nødvendig, til tross for at dette sannsynligvis vil koste mer enn det smaker i en lang periode fremover.  Hele prosjektet bærer derfor preg av at dette er et tiltak som MÅ gjennomføres siden alle andre gjør det. 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har i mange år kjempet en kamp mot døgnåpne butikker og angrep på faglige rettigheter i handelsnæringen.  Nå kan det se ut som om denne utviklingen har nådd finansnæringen, og HK Finans ønsker derfor på et tidlig tidspunkt å tilkjennegi sin holdning til denne utviklingen.  

På styremøte i HK Finans avdeling 8 den 10. juni 2011 ble følgende prinsipielle uttalelse enstemmig vedtatt:

«HK Finans avdeling 8 er prinsipielt motstander av døgnåpne bankkontorer og kundesentra».

Forslaget ble fremmet av HK Finans Bank 1.