HK Finans skolerer seg med tanke på framtiden.  Denne uken var det kurs i skriveteknikk i Drammen.

 

Kampen om medlemmene skal vinnes med god og hyppig informasjon gjennom artikler og internett.  Kurset i skriveteknikk er et ledd i denne satsingen, og det var et topptungt HK Finans som møttes i Drammen for å få 

Bak fra venstre: Tor Ege, Bjørn Matland, Thore Myhrvold, Per Sundby, Jan Grenaker, Knut Bekkevold og Tomm Fjærvoll. Foran fra venstre: Laila Sandvold MacDonald, Bjørg Jordet, Dordi Formoe, Lezilyn Fredriksen, Vigdis Nybøle Rekdahl og Ole Salomonsen.

 tips og idèer til hvordan man skal formulere seg skriftlig bl.a på nettsidene.  Kursleder Laila Sandvold MacDonald fra selskapet Macademics Media var leid inn for å skolere deltakerne. 

Informasjon til medlemmene vil bli avgjørende for framtiden, og HK Finans satser nå aktivt for å lage informative og lettleste hjemmesider.  Vi ser allerede nå et stort oppsving i aktiviteten på hjemmesidene,  men vi skal bli enda bedre i tiden framover.  De nye nettsidene blir lagt merke til allerede nå, men vi har forsatt en jobb å gjøre ved å gjøre disse bedre kjent for medlemmene, sier web-ansvarlig Jan Grenaker.

Foruten at arbeidsutvalget i HK Finans deltok på kurset, var det spesielt hyggelig at også Western Union var representert ved Lezilyn Fredriksen fra Fredrikstad.  HK Finans har lenge ønsket et tettere samarbeid med medlemmene i Western Union, noe vi har stor tro på at vi skal få til framover.   

På bildet ser vi deltakerne på kurset i Drammen.