I følge de offisielle tallene fra Handel og Kontor i Norge hadde HK Finans en økning i medlemsmassen på 4,4 % i 2012.  Tatt i betraktning av at det i 2012 har blitt gjennomført store nedbemanninger i selskapene med størst antall medlemmer, synes vi dette er bra.  Dette viser at det er et behov for et alternativ til Finansforbundet i dagens finansmarked.Medlemstallet i HK Finans økte fra 1437 i 2011 til 1500 i 2012, noe som viser en økning på 4,4 %.

Det er nå registrert HK Finans medlemmer i 51  forskjellige bedrifter rundt omkring i landet. 

Her kommer en liste over de fem største klubbene innen HK Finans:

HK Finans Sparebank1 Gruppen – 365 medlemmer
HK Finans Bank 1 Oslo – 210 medlemmer
HK Finans Nord-Norge – 63 medlemmer
HK Finans SR-Bank – 56 medlemmer
HK Finans Forex Bank – 53 medlemmer