Knut Bekkevold i HK Finans avdeling 8 tok denne uken et kraftig oppgjør mot de kreftene innen Handel og Kontor i Norge som ønsker å foreslå endringer i forbundets organisasjon.

En representant for Handel og Kontor i Norge sa at det kunne komme forslag om organisasjonsendring på landsmøtet til Handel og Kontor i september 2012.  HK Finans er i dag en landsomfattende organisasjon, med klubber rundt omkring i hele landet.  Representanten mente HK Finans hadde mye å vinne på å være organisert regionalt, og spesielt på vervesiden kunne man dra nytte av dette.  Knut Bekkevold var imidlertid av en annen oppfatning, og hevdet at HK Finans ville miste styringsretten over egen økonomi ved å endre på organisasjonsplanen.  Han advarte Handel og Kontor mot å komme med et slikt forslag, og nevnte at et tilsvarende forslag ble nedstemt på forbundet forrige landsmøte.  Bekkevold var svært klar i sin omtale av saken, og truet med at HK Finans måtte se seg om etter andre forbundsalternativer dersom et slikt forslag skulle bli vedtatt på landsmøtet i september 2012.

HK Finans er i dag en landsomfattende forening med klubber rundt omkring i hele landet.  HK Finans organiserer funksjonærer fra Sparebank1, Sparebanken Vest og Western Union International Bank, men hilser også funksjonærer fra andre banker velkommen.  Andre landsomfattende foreninger er Foreningen for Luftfart og Reiseliv, Vin- og Brennevinarbeidernes Forening og Foreningen i Noregs Fiskarlag.