HK Finans er skuffet over at flere viktige krav ikke ble innfridd under årets hovedoppgjør. 

Lederen i HK Finans, Knut Bekkevold, sier imidlertid at han er fornøyd med den økonomiske delen av oppgjøret.

Knut Bekkevold sier seg fornøyd med det økonomiske resultatet, som innebærer et generelt tillegg på 1,85 %.  Dette utgjør minimum 6.500 kroner i lønnstillegg fra 1. mai 2012.

Bekkevold er langt mindre fornøyd med at vi ikke nådde fram med de andre kravene.  FA var ikke særlig interessert i å diskutere kravene om ubekvemstillegg for kvelds- og nattarbeid ved kundesentrene, likelønnsprofil eller lønnstillegg for pålagt autorisasjon for finansielle rådgivere.

LO Finans hadde også rettet et krav om reell forhandlingsrett i de lokale oppgjørene.  Dette var et av kravene som førte til brudd ved forhandlingene om ny Hovedavtale tidligere i år.  Heller ikke denne gangen fikk LO Finans gjennomslag for dette.

LO Finans og Finansforbundet forhandlet også denne gangen parallellt med FA. 

HK Finans var representert ved Knut Bekkevold og Vigdis Nybøle Rekdahl under forhandlingene.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her

Les hva Handel og Kontor skriver om saken her

Forhandlingsprotokollen finner du her

Knut Bekkevold og Vigdis Nybøle Rekdahl