På et konstituerende møte i det landsomfattende bransjerådet HK Bank, Eiendom og Forsikring den 15. september 2011, ble Jan Grenaker fra HK Finans Bank 1 valgt til leder.

Med seg i arbeidsutvalget får han Kristin Eriksen fra OBOS som nestleder og Jan Aage Aronsen fra Jernbanens Personellservice som sekretær.  De øvrige styremedlemmene ble Rune Svendsen fra HK Finans Gruppen, Jan Fredrik Nord fra OBOS, Marit Jagersten fra Jernbanepersonalets Bank, Christina Mandahl fra Western Union Bank og Lilly Røv fra USBL.