HK Finans har oversendt denne uttalelsen til Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere mandag 26. mars 2012:

«Styret i HK Finans mener dagens oppdateringsprøve er for omfattende og får store konsekvenser for den enkelte medarbeider.  Den er tidkrevende, demotiverende og skaper stor usikkerhet for den enkelte medarbeider.

En oppdateringsprøve må ikke sette stillingsvernet på prøve, slik dagens ordning med formell eksamen hvert annet år legger opp til.

HK Finans mener at oppdateringen skal ha som overordnet mål å sikre legitimitet ved at autoriserte finansielle rådgivere innehar en god kompetanse til enhver tid.

Vi mener at oppdatering kan skje ved elektronisk læring/eventuelt kurs, med innhold av de viktigste nyheter og endringer.

Vi ber dere om at vårt innspill blir tatt med i det videre arbeidet med oppdateringsprøven.»

 

Oslo, 26. mars 2012

Knut Bekkevold
Leder HK Finans