HK-klubben ved Jernbanepersonalets Bank og Forsikring ble fra 1.mars 2012 en del av HK Finans.  JBF har som selskap meldt seg inn i Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA).

HK-klubben JBF går inn i HK Finans med 55 medlemmer.  Klubbens leder Jan Aage Aronsen blir tilbudt en plass i styret i HK Finans Avd 8.