Til landsmøtet i Handel og Kontor i Norge 2012 ble det innsendt en mengde saker, men det var mest spenning knyttet til et forslag om å avvikle EØS-avtalen og et forslag om at AFP-pensjonister skal få tjene opp pensjon til de fyller 67 år. 

Etter at begge sakene hadde blitt behandlet i redaksjonskomitèen, viste det seg at forslaget om å avvikle EØS-avtalen ikke hadde flertall i komitèen.  Forslaget ble derfor sendt til landsmøtet for avstemming.  Etter elektronisk avstemming ble det klart at forslaget om å avvikle EØS-avtalen falt med svært knapp margin.  Les hva HK-Nytt sier om vedtaket her.

Forslaget om at AFP-pensjonister skal få tjene opp pensjon til de fyller 67 år, fikk imidlertid flertall både i redaksjonskomitèen og ved avstemmingen på landsmøtet.  Les hva HK-Nytt sier om vedtaket her.

Hvis du er interessert i flere uttalelser og vedtak som ble gjort under landsmøtet i Handel og Kontor i Norge, så finner dette her.

 

Redaksjonskomitèens arbeidsrom var overfylt av dokumenter.